برش لوله فلزی اتصال وسط لوله

نحوه برش لوله فلزی برای اتصال به وسط لوله بزرگتر!

هنگامی که قصد دارید یک لوله را به وسط لوله ای بزرگتر متصل کنید، نیاز است تا ابتدا با انجام محاسباتی برای برش سر لوله فلزی که قرار است متصل شود، موقعیتی مناسب برای اتصال ایجاد کنید. این آموزش به شما نحوه صحیح ایجاد اتصال بین دو لوله را نشان می دهد که با محاسبات دقیق و نکات بسیاری همراه است. البته بخش جوشکاری لوله ها در این فیلم نشان داده نشده است و فقط برش سر لوله ای که قرار است متصل شود، برای تماشای شما انجام می شود.

ویدیوهای مشابه