پایه مانیتور دوگانه دل - MDS19

پایه مانیتور دوگانه دل – MDS19

MDS19 علاوه بر اینکه صرفه جویی در فضا را طراحی می کند، دو مانیتور را در سطح ایده آل خود در کنار یکدیگر نصب می کند و یک صفحه نمایش مناسب  را به شما ارائه می دهد که می تواند برای شما بیشترین سود را داشته باشد.

... توضیحات کامل