سیستم 3930 Dell Rack

بررسی سیستم 3930 Dell Rack

قدرتمندترین ایستگاه کاری 1U در جهان، دارای قابلیت دسترسی از راه دور، با قابلیت دسترسی قابل توجه و عملکرد کلاس عالی برای ایستگاه های کاری حرفه ای، سیستم منجصر به فرد  3930 Rack دل. سرور رک های کمپانی دل معروف هستند که کارایی بسیار فوق العاده ای در شبکه های دیتا فراهم می آورند.

... توضیحات کامل