مجموعه کاردستی با کارتن دایره ای

3 ایده عالی برای ساخت وسایل به کمک کارتن دایره ای!

با جعبه های کارتنی استوانه ای شکل، مانند جعبه خالی چیپس اسپرینگلز یا رول های دستمال کاغذی لوله ای این 3 کاردستی بی نظیر را بسازید. این مجموعه کاردستی به شما نشان می دهد که چگونه می توانید لوله های کارتنی را به وسایل کاربردی مانند جامدادی تبدیل کنید تا هم آنها را بازیافت کنید، هم وسیله ای کاربردی به دست آورید.

... توضیحات کامل