ساخت تنظیم سرعت دریل ستونی چوب با ترمز دوچرخه

نحوه ساخت تنظیم سرعت برای دریل ستونی چوب با ترمز دوچرخه!

برای آپگرید دریل ستونی چوبی در کارگاه های نجاری راه حل جالبی وجود دارد که با ترمز دوچرخه و سیم ترمز آن انجام می شود. این ایده عالی برای ساخت تنظیم کننده سرعت و دستگیره برای دریل ستونی را تماشا کنید تا با این روش کارامد آشنا شوید. از این روش برایدستگیره دار کردن بسیاری از وسایلی که با فشردن انگشت به حرکت در می آیند می توانید استفاده کنید.

ویدیوهای مشابه