5 کار وقت با دریل ندهید [راهنمای دریل]

این 5 کار را هیچ وقت با دریل انجام ندهید! [راهنمای استفاده از دریل]

اسفتاده از دریل برای انجام کارهای مختلف بسیار کارامد است. اما باید همیشه باید بدانید از چنین وسیله کاربردی و در عین حال خطرناکی چگونه استفاده کنید تا بهترین بهره را در امنیت کامل از این وسیله ببرید. در اینجا 5 ترفند فوق العاده برای استفاده از دریل مطرح و به صورت عملی نمایش داده شده است. تا شما بیاموزید چگونه می توانید از دریل استفاده کنید. نکاتی مانند انتخاب مته و سر پیچ سفت کن مناسب برای پیچی که می خواهید باز کنید، نحوه زدن صحیح پیچ به تخته با استفاده از دریل پیچ سفت کن، نکاتی در مورد مسائلی که باعث خراب شدن دریل شما می شوند، و... را می توانید در این ویدیوی آموزش فنی تماشا کنید.

... توضیحات کامل