گلخانه و خانه حیوانات کوچک

آموزش ساخت گلخانه و خانه حیوانات کوچک کنار هم!

برای ساختن یک گلخانه کوچک زیبا که در زیر آن می توانید حیوانات خانگی یا ماکیان پرورش دهید، این فیلم آموزشی را تماشا کنید. در این فیلم می بینید که مراحل درست کردن خانه حیوانات و گلخانه چگونه خواهد بود.

... توضیحات کامل