کاردستی تخت خواب مینیاتوری با کارتن

نحوه ساخت کاردستی تخت خواب مینیاتوری با کارتن!

آموزش یک کاردستی جدید میاتوری با کارتن را طی مراحلی ساده در این فیلم تماشا کنید. این کاردستی یک تخت خواب کوچک مینیاتوری است که با قطعات ساده کارتن و طرح یک قلب زیبا ساخته می شود. اگر می خواهید یک کاردستی دوست داشتی با کارتن درست کنید، آموزش نحوه ساختن این کاردستی تحت خواب مینیاتوری را در نتران تماشا کنید.

ویدیوهای مشابه