ماکت تاب با چوب بستنی

با چوب بستنی و بند، ماکت تاب بسازید!

این ماکت تاب جدید با استفاده از بند و چوب بستنی ساخته می شود. نحوه ساختن این کاردستی ماکت با چوب بستنی را طی 5 دقیقه تماشا کنید. برای زیبا سازی این ماکت تاب، از رنگ های مختلف می توانید استفاده کنید.

ویدیوهای مشابه