برداری با پهباد DJI مسابقات ماشین سواری

نحوه فیلم برداری با پهباد های DJI در مسابقات ماشین سواری

این آموزش، دومین سری از سریال های DJI Film در مورد مسابقات رالی جهانی است. این قسمت بر تکنیک های ترکیب شده برای فیلم برداری متمرکز است. به خاطر داشته باشید که شما نمی خواهید تخیل خود را محدود کنید!

... توضیحات کامل