کوتاه حرکات پارکور با دوربین DJI Ronin-S

یک فیلم کوتاه از حرکات پارکور با دوربین DJI Ronin-S

ما هرگز نمی دانیم که زندگی ما ناگهان راه ما را به کدام سمت می کشد. یک مرد تماس تلفنی مهمی را در هنگام رفتن به کار خود از خانه دریافت می کند و باید به سرعت حرکت کند و با حرکات پارکور خود را در یک شهر شلوغ به محل مورد نظر برساند.

... توضیحات کامل