ساخت جاروبرقی قدیمی دور نیندازید هود جذب دود

جاروبرقی قدیمی خود را دور نیندازید، یک هود یا جذب کننده دود بسازید!

حتما شما نیز می دانید که در هنگام جوشکاری یا لحیم کاری دود و بخارهای مضر تولید می شوند ، بنابراین استفاده از فن استخراج کننده که بخار جوش و لحیم کاری یا بخار را جذب خود می کند، بسیار مهم است. از آنجایی که جاروبرقی دارای یک موتور و فن قوی در داخل است ، در واقع برای استفاده به عنوان یک دستگاه جذب کننده دود جوش و لحیم کاری بسیار مناسب است. بنابراین موتور قدیمی جاروبرقی را بیرون بیاورید و یک هود استخراج کننده دود را تولید کنید که بخارات و دود های حاصل از جوشکاری و لحیم کاری را جذب می کند. خودتان با مشاهده این فیلم با این ایده جالب و بسیار کاربردی بیشتر آشنا گردید.

... توضیحات کامل