ساخت جاروبرقی

آموزش ساخت جاروبرقی خانگی ساده با کاغذ، لوله و فن!

ساختن جارو برقی ساده در خانه را به کمک این فیلم آموزشی نتران یاد بگیرید. بدنه این کاردستی جارو برقی با کاغذ و سر نوشابه و لوله ساده ساخته می شود و برای مکش آن از فن قدیمی استفاده خواهد شد. این ابزار تمیز کاری که با دستان شما ساخته می شود قادر است شبیه به یک جارو دستی برقی در خانه شما مورد استفاده قرار بگیرد.

... توضیحات کامل