راندن نیسان GTR با دسته بازی

راندن نیسان GTR با دسته بازی

شرکت نیسان، با طراحی ویژه در یک اتومبیل Nisstan GTR، کاری کرده است که این اتومبیل را می توان از راه دور با استفاده از یک دسته بازی کنترل کرد. در این ویدئو ببینید که یک خودرو نیسان GTR چگونه به وسیله دسته بازی در پیست مسابقه کنترل می شود.

 

شرکت نیسان، با طراحی ویژه در یک اتومبیل Nisstan GTR، کاری کرده است که این اتومبیل را می توان از راه دور با استفاده از یک دسته بازی کنترل کرد. در این ویدئو ببینید که یک خودرو نیسان GTR چگونه به وسیله دسته بازی در پیست مسابقه کنترل می شود.

 

... توضیحات کامل