آموزش ساخت پاکت نامه کیوت ساده و آسان!

این فیلم آموزشی ساختن پاکت نامه خیلی خیلی آسان و بامزه است. این آموزش به شما طریقه ساختن یک پاکت نامه کیوت گوش دار را یاد خواهد داد، پاکت نامه ساده ای که خنده بر لبان همه خواهد آورد. پس اگر می خواهید یک نامه بامزه بنویسید، یا یک هدیه کوچک کاغذی برای دوست خود دارید، حتما این پاکت نامه کیوت بامزه را درست کنید.

... توضیحات کامل