کاردستی پاکت نامه پروانه اوریگامی

چگونه پاکت نامه پروانه دار اوریگامی بسازیم؟

در این ویدیو می توانید طرز تهیه یک پاکت نامه اوریگامی زیبا را مشاهده کنید که یک پروانه کاغذی روی آن نقش بسته است درست کردن این کاردستی جالب و زیبا راحت و آسان است فقط کافی است تا مراحل نمایشگاه شده در گوگل را دنبال کنید و خودتان با تا زدن یک برگ کاغذ نمونه این پاکت نامه کاغذی جذاب را بسازیم برای درست کردن این پاکت نامه پروانه اوریگامی فقط به یک ورق A4 مربعی شکل نیاز خواهید داشت.  در اینجا روش ساخت این کاردستی جالب را بررسی کنید

در این ویدیو می توانید طرز تهیه یک پاکت نامه اوریگامی زیبا را مشاهده کنید که یک پروانه کاغذی روی آن نقش بسته است درست کردن این کاردستی جالب و زیبا راحت و آسان است فقط کافی است تا مراحل نمایشگاه شده در گوگل را دنبال کنید و خودتان با تا زدن یک برگ کاغذ نمونه این پاکت نامه کاغذی جذاب را بسازیم برای درست کردن این پاکت نامه پروانه اوریگامی فقط به یک ورق A4 مربعی شکل نیاز خواهید داشت.  در اینجا روش ساخت این کاردستی جالب را بررسی کنید

... توضیحات کامل