تست تصادف Euro NCAP خودرو Lexus ES

تست تصادف Euro NCAP برای خودرو Lexus ES

Euro NCAP یک سری آزمون های تست تصادف را بر روی هر مدل انجام می دهد. آزمون ضربه مقابل، ماشین یک سد عارضه را تحت تاثیر قرار می دهد و با او برخورد می کند، یک آزمون ضربه افقی جلویی، 40٪ از عرض ماشین، به یک مانع قابل تغییر و چندیدن تست دیگر که نتیجه ارزیابی این خودرو را با امتیاز کامل نشان می دهد.

5.3 هزار بازدید 6 سال پیش اتومبیل ماشین ویدئو ویدئو های ماشین
... توضیحات کامل