تست تصادف Euro NCAP خودرو Peugeot Rifter

تست تصادف Euro NCAP برای خودرو Peugeot Rifter

براساس آزمایشاتی که برای خودرو Peugeot Rifter انجام می شود، برخی از ویژگی های دیداری هستند که تنها بر روی عملکرد آزمون اثرات عابر پیاده تاثیر می گذارند. داده های بررسی شده توسط Euro NCAP نشان می دهد که نتایج تمام آزمایش های انجام شده روی Rifter نیز برای جاده های اروپا معتبر است.

5.8 هزار بازدید 6 سال پیش اتومبیل ماشین ویدئو ویدئو های ماشین
... توضیحات کامل