تکامل دوربین دیجیتال 1816 2018

تکامل دوربین های دیجیتال از سال 1816 تا 2018

در این ویدئو می توانید ابتدائی ترین دوربین ها از دهه 1800 را مشاهده کنید و همینطور پیشرفت چشم گیر و قابل توجه دوربین های دیجیتال تا کنون تا سال 2018 را ببینید. از دوربین های عکاسی که در ابتدا در جعبه های بزرگ جاسازی می شدند تا دوربین های میرورلس یا همان بدون آینه و دیجیتال امروزی. خودتان تکامل دوربین ها از سال های 1816 تا سال 2018 را مشاهده کنید.

ویدیوهای مشابه