تاریخچه فروشگاه Play Store گوگل 2008 2019

تاریخچه فروشگاه Play Store گوگل از سال 2008 تا 2019

شما در این ویدئو می توانید مقایسه، تمام سری برنامه Play Store گوگل از سال 2008 تا سال 2019 را تماشا کنید. از اولین نسخه ها گرفته که به نام Android Market شناخته می شدند و جدیدترین نسخه های آن که به نام Play Store شناخته می شوند. در اصل Google Play یک سرویس توزیع دیجیتالی است که توسط Google LLC طراحی شده است. این سرویس به عنوان فروشگاه برنامه رسمی برای سیستم عامل Android عمل می کند، به کاربران اجازه می دهد تا برنامه های توسعه یافته با کیت توسعه ی Android را بارگیری و دانلود کنند و برنامه ها از طریق Google منتشر شوند.

ویدیوهای مشابه