با گوگل مپ می توانید اهرام ثلاثه مصر را کاوش کنید!

فقط کافیست تا در صفحه Google Maps به عقب برگردید و اهرام سه گانه الجیزه مصر، یکی از معروف ترین مکان های باستان شناسی جهان، را کشف و کاوش کنید. نقشه گوگل می تواند به خوبی هر نمایی را از اسمان تا زمین، توسط ماهواه ها، به شما نمایش بدهد. لذت ببرید!

... توضیحات کامل