تکامل اتومبیل فراری 2017-1947 مشاهده

تکامل اتوموبیل های فراری از سال 2017-1947 را مشاهده کنید

بهترین فیلم ساخته شده از انقلاب خودرو های Ferrari تا سال 2017. در این ویدئو می توانید قدیمی ترین خودرو های فراری را با اسم و بخشی از مشخصات مشاهده کنید و تکامل این خودرها از سال 1947 تا 2017 را ببینید. 

ویدیوهای مشابه