ایجاد جلوه های ویژه دست آتش گرفته و دویدن سریع با کپ کات موبایل!

اپلیکیشن کپ کات قادر است افکت های خاص و جلوه های ویژه را به راحتی برای شما ایجاد کند. این فیلم آموزشی به شما نحوه ساخت جلوه ویژه آتش روی دست و شبیه سازی دویدن سریع با اپلیکیشن کپ کات موبایل را آموزش خواهد داد.

... توضیحات کامل