آموزش ساخت افکت تلپورت در کپ کات موبایل (غیب و ظاهر شدن)

در این فیلم آموزشی ببینید که چطوری به کمک اپلیکیشن کپ کات موبایل می توانید غیب و ظاهر شدنی شبیه انیمه های ژاپنی را شبیه سازی کنید! نمونه این تلپورت کردن را در انیمه ژاپنی ناروتو، شخصیت ساسوکه به کمک ریننگان انجام می دهد. برای شبیه سازی تلپورت ساسوکه به کمک اپلیکیشن کپ کات، روال انجام این کار را در این فیلم آموزشی یاد بگیرید. افکت کپ کات

... توضیحات کامل