ساخت کاردستی ماهی پوم پوم عجیب غرییب با کاموا

با کاموا یک کاردستی ماهی پوم پوم عجیب و غرییب بسازید

این فیلم روش ساخت یک کاردستی عروسکی بی نظیر وعالی را به شما نشان می دهد که می توانید با نخ های کاموایی نمونه آن را تهیه کنید. ساخت این عروسک های ماهی پوم پومی راحت می باشد و می توانید با ابزاری ساده نمونه آن ها را در خانه خود درست بکنید. یک کاردستی عروسکی بی نظیر که همه را شگفت زده خواهد کرد و بچه ها می توانند از سرگرمی با آن لذت ببرند. خودتان در اینجا مراحل ساخت این کاردستی عالی را یاد بگیرید.

ویدیوهای مشابه