آزمایش تصادف خودرو فورد Fiesta 2017

آزمایش تصادف خودرو فورد Fiesta 2017

خودرو فورد Fiesta 2017 در آزمایش های تصادف بسیار خوب عمل می کند و از 5 ستاره ممکن، 5 ستاره دریافت می کند. امنیت بدنه این خودرو در این ویدئو با برخورد های از کنار و جلو ، آزمایش می شود.

7.2 هزار بازدید 6 سال پیش اتومبیل ماشین ویدئو ویدئو های ماشین
... توضیحات کامل