بازی Fortnite فصل 5 دنیاهای

بررسی بازی Fortnite فصل 5، دیگر دنیاهای منحصر به فرد

فصل 5 بازی محیج و پرطفدار Fortnite که تم آن به صورت سفر در زمان و دیدن جهان ها و دنیاهای محیج و رمز آلود دیگر است در حالی که سبکه بازی به صورت تفنگی می باشد.

... توضیحات کامل