حالت دستیار مترجم هوشمند گوگل نمایشگر هوشمند گوگل

حالت دستیار مترجم هوشمند گوگل در نمایشگر هوشمند گوگل

با استفاده از حالت مترجم Google Assistant ، اکنون می توانید به راحتی با مشتریان خود ارتباط برقرار کنید ، حتی اگر به یک زبان صحبت نکنید. حالت مترجم 29 زبان را در زمان واقعی ترجمه می کند تا به مشاغل کمک کند مکالمه های جریانی را با مهمانان خود در هتل ها ، فرودگاه ها ، میزهای خدمات مشتری ، سازمان هایی که به تلاش های بشردوستانه و موارد دیگر کمک می کنند ، انجام دهند. البته زبان های پشتیبانی شده شامل فارسی نمی شود ، اما ما امیدواریم که این ویژگی جالب و کاربردی گوگل برای فارسی زبانان نیز در دسترس قرار گیرد.

... توضیحات کامل