دستیار صوتی گوگل با نمایش هوشمند

دستیار صوتی گوگل، در حال حاضر با یک نمایش هوشمند

دستیار گوگل در حال حاضر در Smart Displays قابل دریافت است. دریافت دستورالعمل های گام به گام، پیدا کردن و تماشای آموزش های ویدئویی، و انجام امور بدون دست و به صورت آزاد توسط مرکز کنترل دستیار صوتی گوگل.

... توضیحات کامل