مقایسه کامل دستیار صوتی گوگل در مقابل بیکسبی (دستیار صوتی سامسونگ)

در این ویدئو می توانید مقایسه و بررسی عملکرد دستیارهای صوتی گوگل و بیکسبی سامسونگ را تماشا کنید، این دستیار های صوتی با زبان انگلیسی عمل می کنند، و شما می توانید در اینجا نبرد این دستیارهای صوتی مخصوص موبایل در سال 2020 را بررسی کنید. به نظر شما کدام دستیار صوتی هنگام دستور دادن بهتر عمل می کند ؟ خودتان بررسی کنید. همانطور که در ویدئو نیز مشاهده خواهید کرد، دستیار صوتی گوگل عملکرد کامل تر ، بهتر و همه جانبه تری دارد، در حالی که در انجام محاسبات ریاضی ، دستیار صوتی بیکسبی سامسونگ عملکرد بهتری دارد. این ویدئو جالب را ببنید و خودتان قضاوت کنید که کدام دستیار صوتی گوشی های هوشمند عملکرد بهتری دارد.

... توضیحات کامل