معرفی پیکسل 4 گوگل، یک تلفن مفید و موثر

پیکسل 4 با ظاهری جدید، و به طور کامل دوباره طراحی شده است. گوگل می گوید: " ما به جای اینکه تلفن خود را برای دوربین ها با روزنه هایی در گوشی ایجاد کنیم، آنها را به یک شکل واحد یکجا جمع کرده ایم و بقیه بدنه را صاف تر کرده ایم. ما یک تلفن ایجاد کردیم که یکپارچه به نظر می رسد و بسیار عالی نیز کار می کند. پیکسل 4 با قیمت 799 دلار به فروش می رسد.

... توضیحات کامل