جایزه GoPro، پرواز پهباد FPV در ساختمان های خرابه

 یک سفر صوتی عجیب را تجربه کنید. با استفاده از یک پهباد، عینک حقیقت مجازی برای تجربه رانندگی FPV و دوربین GoPro، همینطور با یک پرواز خیره کننده و طراحی صدای شبح وحشتناک، لوکاکس لواندا، این ویدئو دریافت کننده جوایز GoPro بوده است و به ما یک ویدیو هالووین کامل را نمایش می دهد.

... توضیحات کامل