جایزه GoPro پرواز پهباد FPV ساختمان خرابه

جایزه GoPro، پرواز پهباد FPV در ساختمان های خرابه

 یک سفر صوتی عجیب را تجربه کنید. با استفاده از یک پهباد، عینک حقیقت مجازی برای تجربه رانندگی FPV و دوربین GoPro، همینطور با یک پرواز خیره کننده و طراحی صدای شبح وحشتناک، لوکاکس لواندا، این ویدئو دریافت کننده جوایز GoPro بوده است و به ما یک ویدیو هالووین کامل را نمایش می دهد.

... توضیحات کامل