با کیبورد مکانیکی ریزر Razer تفاوت صدا احساس

با کیبورد های مکانیکی ریزر (Razer) تفاوت صدا را احساس کنید !

خودتان تفاوت را بشنوید و مشخصات کلیدهای مکانیکی شرکت ریزر (Razer Mechanic) در رنگ های سبز ، نارنجی و زرد را بررسی کنید. سوئیچ های مکانیکی کیبورد های جدید ریزر می توانند با تغییر رنگ حالت صداهای مختلفی را ایجاد کنند، رنگ سبز صدای کلیکی و تاکتیکالی ایجاد می کند، رنگ نارنجی صدای سایلنت و تاکتیکال دارد و رنگ زرد صدای کمتر و بی صدا تری دارد.

... توضیحات کامل