فضانورد CSA با کلیپی از عسل در فضا

فضانورد سازمان کانادایی CSA، به نام دیوید سنت ژاک، از محیط میکرو گرانشی فضاپیما در فضا استفاده می کند تا با یک ظرف عسل بازی کند و نمایشی جالب را به اجرا بگذارد. این ویدئو در تاریخ 14 ماه می سال 2019 از پایگاه فضایی به زمین ارسال شده است. و اعتبار این آژانس فضایی کانادایی، بر اساس مثوبات ناسا تائید شده است.

2.4 هزار بازدید 4 سال پیش علمی نجومی ویدئو ویدئو های سرگرمی
... توضیحات کامل