صحنه پرواز راکت آریان 5 سمت فضا

صحنه پرواز راکت آریان 5 به سمت فضا!

آریان 5 نام یک راکت فضایی ست که به نوعی پیشگام استقلال اروپاییان از آمریکا برای انتقال وسایل به پایگاه های فضایی محسوب می شود. راکت آریان 5 توسط موسسه فضایی اورپا در فرانسه ساخته شده و افتخاری برای صنعت هوا و فضای این کشور و کل قاره اروپا محسوب می شود. در این فیلم صحنه هایی جالب از پرتاب راکت سنگین آریان 5 به سمت فضا را مشاهده می کنید.

... توضیحات کامل