صفحه نمایش تلفن همراه Android تماس ورودی

نحوه تغییر صفحه نمایش تلفن همراه Android شما برای تماس ورودی

برنامه Calloop Android، با استفاده از این برنامه، شما می توانید به راحتی تماس های دریافتی در گوشی هذی اندروید خود را شخصی، و با پخش یک انیمیشن رنگارنگ و زیبا در صفحه نمایش خود در هنگام زنگ خوردن تلفنتان روبرو شوید.

... توضیحات کامل