ساخت دستگاه برش دهنده فلزی

نحوه ساخت یک دستگاه برش دهنده ورق فلزی

با تماشای این ویدئو با نحوه ساخت یک دستگاه برش اره برای ورق های فلزی آشنا خواهید شد که با وسایلی ساده و در دسترس قابل ساخت می باشد و می توانید از این میز برش برای برش دادن ورقه های فلزی استفاده کنید. این ویدئو ساخت این دستگاه جالب و کاربردی با استفاده از تخته های سه لا و برخی از وسایل ساده دیگر را به ما نشان خواهد داد. خودتان بببنید ساخت این میز دستگاه برش دهنده چگونه ممکن است.

ویدیوهای مشابه