ساخت ساخت ماشین کنترلی کامیون اسباب بازی

آموزش ساخت ماشین کنترلی، کامیون اسباب بازی بسازید!

نحوه ساخت ماشین اسباب بازی کنترلی، یک کامیون اسباب بازی، با استفاده از وسایل ساده در خانه را مشاهده کنید. بینید که چگونه می توانید با وسایلی ساده و کاربردی یک کامیون حامل rc یا کنترلی را در خانه درست کنید، همچنین ساخت آن نیز ساده وراحت است و شما نیز می توانید با مقداری کارتن مقوایی و برخی از وسایلی ساده دیگر این مدل ماشین اسباب بازی کنترلی عالی را در خانه تهیه کنید. این فیلم را ببنید تا خودتان با نحوه ساخت یک مدل ماشین اسباب بازی کنترلی عالی آشنا گردید.

... توضیحات کامل