فیجت اسپینر برفی اوریگامی

آموزش ساخت فیجت اسپینر برفی بی نظیر اوریگامی

این یک فیجت اسپینر کاغذی بی همتا و خارق العاده است که شکل کریستالی و برفی دارد. همچنین خیلی خوب می چرخد. شما نیز می توانید در این زمستان این فیجت اسپینر برفی را درست کنید! این فیلم را ملاحظه بنمائید تا خودتان نحوه ساخت این مدل اسپینر ساده خانگی را یاد بگیرید.

... توضیحات کامل