اوریگامی اسپینر کاغذی فرفره

آموزش ساخت اوریگامی اسپینر کاغذی | فرفره دسته با کاغذ رنگی!

برای ساختن اوریگامی اسپینر با کاغذ رنگی فقط کافیست این فیلم آموزشی را ببینید. اینجا شما یاد می گیرید که چطوری اسپینر کاغذی شبیه یک فرفره دستی بسازید که به خوبی می چرخد و برای بازی کردن عالی به نظر می رسد. این فیلم آموزش اوریگامی، شما را طی 4 و نیم دقیقه در زمینه ساختن این اوریگامی اسپینر راهنمایی خواهد کرد.

... توضیحات کامل