درست کردن پیچ و مهره چوبی

آموزش درست کردن پیچ و مهره چوبی برای کارهای نجاری!

اگر می خواهید قطعات چوب را به خوبی در مکانی محکم کنید و حالت پیچ و مهره برای آن ایجاد کنید، این ترفند عالی به شما کمک می کند تا چوب را به شکل پیچ در آورید و برای پیچیدن آن درون یک مهره چوبی نیز ایده کاربردی دارد.

... توضیحات کامل