ساخت بطری پلاستیکی با ماشین هوازی

نحوه ساخت یک ماشین هوازی با استفاده از بطری پلاستیکی

شما در این ویدئو مشاهده خواهید کرد که چگونه می توانید با استفاده از بطری پلاستیکی ، یک ماشین اسباب بازی هوازی را درست کنید. این یک مدل ماشین اسباب بازی خاص و منحصر به فرد است که به کمک نیروی باد و هوا رو به جلو حرکت می کند. این فیلم را ببینید تا خودتان با اینن ایده ساده و عالی آشنا گردید. امیدوارم اگر این ویدیو را تماشا کنید ، ساختن این ماشین بازی برای شما راحت تر و ساده تر جلوه کند. خودتان تماشا کنید که ساخت این مدل ماشین اسباب بازی خاص چگونه ممکن است.

... توضیحات کامل