ساخت تله موش با بطری پلاستیکی

ساخت تله موش ساده با بطری پلاستیکی

این یک تله موش خانگی است که خیلی راحت قابل ساخت می باشد، شما نیز می توانید با بازیافت یک بطری پلاستیکی این مدل تله موش ساده و کاربردی را در منزل تهیه کنید و حیوانات موزی را در خانه خود به دام بیندازید. این یک تله موش جالب است که موش خانه شما را به دام خواهد انداخت و سپس می توانید خیلی ساده آن در طبیعت و به دور از مناطق مسکونی رها سازی کنید. خودتان این فیلم را ببنید تا با نحوه ساخت این تله موش ساده و کارآمد آشنا گردید.

... توضیحات کامل