کاردستی نیمکت چوب بستنی

با چوب بستنی یک نیمکت رنگی زیبا بسازید!

چوب بستنی ها را دور نیاندازید، آنها را به یک ماکت نیمکت چوبی تبدیل کنید که رنگ های بسیاری دارد. این آموزش به نحوه ساخت یک نیمکت چوب بستنی اختصاص دارد که می تواند یک کاردستی شیک برای ارائه به مدرسه هم باشد.

ویدیوهای مشابه