کاردستی هرم سه بعدی با نی

تهیه کاردستی هرم های سه بعدی با نی نوشیدنی

این یک کاردستی آسان و جالب برای کودکان است. آن ها می توانند به کمک بزرگترهای خود این کاردستی های مثلثی یا هرمی جذاب را از نی های نوشیدنی درست کنند. این هرم های جالب و خاص می تواند برای تزئین اتاق و یا برای سرگرمی آن ها مناسب و عالی باشد. ساخت این هرم های سه بعدی منحصر به فرد نیز راحت است، خودتان ببینید که چطور.

... توضیحات کامل