ابزار جواهرسازی سکه حلقه تبدیل

بدون استفاده از ابزار جواهرسازی یک سکه را به حلقه تبدیل کنید

چگونه می توان از سکه حلقه ساخت؟ شما می توانید حلقه ای شبیه به حلقه ازدواج را در خانه با روشهای آسان نمایش داده شده در این ویدیو بسازید ، جایی که بدون استفاده از ابزار جواهرسازی یک سکه را به یک حلقه جذاب تبدیل می کنیم. البته که این یک حلقه ساده و یک حلقه پیشنهادی برای نمایش است، اما ساخت آن نیز جالب می باشد و مطمئنن می توانید به خوبی ابراز علاقه خودتان را با این کار نشان دهید. پس اگر در مورد نحوه ساخت حلقه ، روش آسان ساخت حلقه و نحوه ساخت حلقه از سکه ها فکر می کنید ، حتماً این فیلم را تا آخر مشاهده کنید.

... توضیحات کامل