کاردستی گاری با کارتن و چوب بستنی

چگونه با چوب بستنی و کارتن، یک کاردستی گاری ساده بسازیم؟

این آموزش به ساخت کاردستی گاری چرخ دار با کارتن و چوب بستنی می پردازد. اگر شما می خواهید یک کاردستی با چوب بستنی درست کنید، مقداری کارتن هم اضافه کنید و این گاری جالب را بسازید. ساختن این کاردستی کارتنی پیچیدگی چندانی ندارد و شما می توانید کمتر از 5 دقیقه آن را یاد بگیرید.

ویدیوهای مشابه