گلدان گل با چوب بستنی

چطور با چوب بستنی کم، یک گلدان گل مصنوعی بسازیم؟

چوب بستنی کمی دارید اما می توانید از چسب استفاده کنید؟ پس بهتر است ساخت این گلدان گل مصنوعی با چوب بستنی را امتحان کنید. نحوه ساخت یک گلدان کوچک که در آن گل های رنگارنگ کاغذی قرار می گیرد را طی 3 دقیقه در نتران تماشا کنید.

ویدیوهای مشابه