ماکت مغازه با چوب بستنی

آموزش سریع از روش ساختن ماکت مغازه با چوب بستنی!

این یک ماکت مغازه کوچک است که با استفاده از چوب بستنی ساخته می شود. این فیلم آموزشی طی 3 دقیقه نحوه چسباندن چوب بستنی ها به یکدیگر برای شکل دادن این ماکت جدید را به شما آموزش خواهد داد. اگر قصد ساخت یک کاردستی جالب با چوب بستنی را دارید، دیدن این فیلم آموزشی کوتاه را به شما توصیه می کنم.

ویدیوهای مشابه