دوربین اینستا 360 گو 3

جعبه گشایی و تست دوربین اینستا 360 گو 3

دوربین Insta360 گو 3، کوچکترین دوربین اکشن ضد آب جهان است که در این فیلم جعبه گشایی شده و مورد آزمایش عملی قرار می گیرد. شما می توانید دوربین اینستا 360 گو 3 را بدون در دست گرفتن هر کجا که می خواهید متصل کنید و مورد استفاده قرار دهید. این دوربین دارای یک پاد همراه است که صفحه لمسی چرخان نیز دارد. این فیلم جعبه گشایی را در نتران پخش کنید تا با برخی از قابلیت های این دوربین اکشن کوچک آشنا شوید.

... توضیحات کامل